27. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  Sv. Jána XXIII., pápeža

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  féria, detská svätá omša

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 9.10.2017 do 15.10.2017

Pondelok – 07:00 za † Rudolfa a Katarínu Mozolových č. 797
Utorok   – 18:00 za † Máriu Havaldovú č. 529
Streda   – 07:00 za † Valenta a Jozefínu Púchovských a deti
     - 14:00 za † Barboru Bebjakovú, pohrebná
Štvrtok  – 18:00 za † Margitu, Pavla, 30. výročie 
           a Zuzanu Magdolenovú, 3. výročie
Piatok   – 18:00 za   zdravie a Božie požehnanie
           pre 70. ročných jubilantov
Sobota   – 07:00 za † Rudolfa a Antóniu č. 223
Nedeľa   – 08:00   Poďakovanie za 90. rokov života 
           Jozefa Magdolena č. 773
         – 10:00 za  farníkov

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V mesiaci októbri pokračujú každý deň pred svätou omšou októbrové ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.

Budúca   nedeľa   je  28. nedeľa v cezročnom období.
Litánie budú po druhej svätej omši.