28. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

 Liturgický kalendár

Pondelok – féria

Utorok   – sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Streda  – sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Štvrtok  – féria

Piatok   – féria, detská svätá omša

Sobota   – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 16.10.2017 do 22.10.2017                         

Pondelok – 06:45 za † Jozefa Bezáka, nevestu Katarínu
           a rodičov z oboch strán  č. 572
Utorok   – 07:00 za † Milana Mazániyho, 8. výročie
           a rodičov z oboch strán
Streda   – 07:45 Poďakovanie za 80. rokov života Cecílie
Štvrtok  – 07:45 Poďakovanie za 75. rokov života Márie
         s prosbou o Božie požehnanie a dar 
         zdravia pre celú rodinu
Piatok   – 17:00 za † Hedvigu Bujnovú, 10. výročie, manžela
                      Michala a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Vendelína, Helenu a syna Pavla
Nedeľa   – 08:00 za † v rodine Podmanickej a Bezákovej č. 795
     – 10:00 za  farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V mesiaci októbri pokračujú každý deň pred svätou omšou októbrové ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.

V dňoch 16. a 17. októbra, t.j. v pondelok a v utorok od 16:00 hod.
do 17:00 hod. sa v budove starej fary bude konať potravinová
zbierka pre seminár v Nitre.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času
posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času.

Budúca   nedeľa   je  29. nedeľa v cezročnom období, misijná nedeľa.
Litánie budú po druhej svätej omši.

Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka na misie.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.