29. nedeľa v cezročnom období, misijná nedeľa

Dnes po svätých omšiach bude zbierka na misie.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

 

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria, výročný deň smrti emeritného 
       nitrianskeho diecézneho biskupa,
             kardinála Jána Chryzostoma Korca,SJ (2015)

Streda    –  féria

Štvrtok  –  féria

Piatok    – féria, detská svätá omša

Sobota    –  sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Poriadok a úmysly sv. omší od 23.10.2017 do 29.10.2017

Pondelok – 07:00 za † Jozefa Rybičku, nedožitých 70. rokov,
                      rodičov z oboch strán 
           a † brata Jozefa Marku
Utorok   – 18:00 za † Martina a Hedvigu Kováčových a ich rodičov
Streda   – 07:00 za † Ľudmilu Bezákovú a rodičov z oboch strán
Štvrtok  – 18:00  za † Melániu a Karola Kopných 
            a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00 za    zdravie, Božiu pomoc a ochranu 
            pre rodinu Palkovú
Sobota   – 07:00 za † Eleonóru Žatkovú, rodičov 
           a súrodencov z oboch strán
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov
     – 10:00 za † Máriu Bezákovú, 5.výročie a Jozefa

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času
posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času.

Budúca   nedeľa   je  30. nedeľa v cezročnom období