30. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  VŠETKÝCH SVäTÝCH, prikázaný sviatok

Štvrtok   –  SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
       prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb 
       za duchovné povolania

Piatok    –  féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota    –  sv. Karola Borromea, biskupa, 
       prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 30.10.2017 do 5.11.2017                    

Pondelok – 07:00 za † syna Rastislava a rodičov č. 726
Utorok   – 18:00 za † Alenu Ňaňovú, nedožitých 55. rokov, 
           15. výročie
Streda   – 08:00 za   duše v očistci 
         – 10:00 Poďakovanie za 90.r.života Terézie Kákošovej 15:00 bude na cintoríne dušičková pobožnosť
Štvrtok  – 07:00 za   všetkých zosnulých
     – 18:00 za † Alexandra, Petra a Gabrielu Bezákových
Piatok   – 18:00 za † Annu, nedožitých 90. rokov, 
           manžela Ignáca a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Elenu Tatarkovú, 2. výročie
Nedeľa   – 08:00 za † Ľudovíta Chrenku, pohrebná
     – 10:00 za † Antona Mozolu, 3. výročie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. bude svätá spoveď chorých po domoch. Popoludní od 17:00 hod. do 18:00 hod. bude svätá spoveď v kostole.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.

Od 1. do 8. novembra je možné získať úplné odpustky v prospech zosnulých. Treba splniť podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca, návšteva cintorína a modlitba za zosnulých.

Budúca   nedeľa   je  31. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.