31. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

 Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok   – Féria

Streda   – Féria

Štvrtok  – Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Piatok   – Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, 
      detská svätá omša

Sobota   – Sv. Martina z Tours, biskupa

 Poriadok a úmysly sv. omší od  6.11.2017 do 12.11.2017                         

Pondelok – 07:00 za † rodičov a syna Ignáca
Utorok   – 14:15 za † Lýdiu Markovú, pohrebná
Streda   – 07:00 za † Viktora Chrenku, sestru Margitu 
           a rodičov
Štvrtok  – 18:00 za † Antona Kmotorku a rodičov
Piatok   – 18:00 za † Šimona a Pavlínu Púchovských 
           a Angelu Kasalovú
Sobota   – 07:00 za † Stanislava a Vieru Púchovských
Nedeľa   – 08:00 za † manžela Jozefa Bezáka, nedož. 80.r 
           a otca Jozefa Bezáka

     – 10:00 Poďakovanie za 70. rokov života Antona Marku  
         s prosbou o Božie požehnanie i dar zdravia

Budúca   nedeľa   je  32. nedeľa v cezročnom období

V našej farnosti slávime hody. Slávnostná svätá omša, na ktorú
úprimne pozývam všetkých veriacich, bude o 10:00 hod.
Po sv. omšiach bude výročitá hodová ofera.
Za Vaše milodary nech Vás Pán Boh štedro odmení.

Litánie budú popoludní o 15:00 hod.