32. nedeľa v cezročnom období

Popoludní o 15:00 hod. bude na miestnom cintoríne
pohreb a pochovanie zosnulej pani Valérie Révayovej.

 Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok   – Féria

Streda   – Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok  – Féria

Piatok   – Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, 
      detská svätá omša

Sobota   – Výročie posviacky bazilík sv. Petra 
      a sv. Pavla, apoštolov

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 13.11.2017 do 19.11.2017                         

Pondelok – 07:00 za   farníkov
Utorok   – 18:00 za † Jozefa a Teréziu Raučinových 
           a rodičov
Streda   – 07:00 za † Margitu Bezákovú, mesačná
Štvrtok  – 18:00  za † Antona Magdolena, 1. výročie
Piatok   – 18:00 za † Annu Ballovú, 20. výročie 
           a Michala 5. výročie
Sobota   – 07:00 za † Štefana, Antóniu, syna Milana 
           a vnuka Petra
Nedeľa   – 08:00 za † Valériu Révayovú, pohrebná
     – 10:00   Poďakovanie za 70. rokov života 
           Tibora Cifru s prosbou o Božie 
           požehnanie a dar zdravia

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

 Budúca   nedeľa   je  33. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.