33. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.
Liturgický kalendár

Pondelok  – Výročie posviacky katedrálneho chrámu 
      sv. Emeráma v Nitre

Utorok   – Obetovanie Panny Márie

Streda    – Sv. Cecílie, panny a mučenice

Štvrtok   – Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka

Piatok    – Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza 
      a spoločníkov-mučeníkov

Sobota   – Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

Poriadok a úmysly sv. omší od 20.11.2017 do 26.11.2017

Pondelok – 07:00 za † Jána, Viktóriu, Ľudmilu a Dezidera
Utorok   – 17:00 za † Rudolfa Bezáka, 6. výročie, starých rodičov
           Jána a Evu Bezákových č. 960
Streda   – 07:00 za † Rehoľnú sestru Elenu, 1. výročie
Štvrtok  – 17:00 za † MUDr. Vladimíra Bezáka a rodičov
Piatok   – 18:00 za † Eduarda
Sobota   – 07:00 za † starých rodičov Hedvigu a Jozefa
           Grácových a vnuka Andreja, mesačná
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov
     – 10:00 za † Antona Magdolena a v rodine

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca nedeľa je  34. nedeľa v cezročnom období
      KRISTA KRÁĽA

Litánie budú po druhej svätej omši.