34. nedeľa v cezročnom období

KRISTA KRÁĽA

Litánie budú po druhej svätej omši.
Pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa bude konať obnova
zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu,
Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok KRISTA KRÁĽA,
môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok   – Féria

Streda   – Féria

Štvrtok  – Sv. Ondreja, apoštola

Piatok   – Féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota   – Panny Márie v sobotu, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 27.11.2017 do 3.12.2017

Pondelok – 07:00 za † Jozefa, Margitu a syna Jozefa Magdolenových
Utorok   – 17:00 za † Stanislava, rodičov a súrodencov z oboch 
           strán
Streda   – 07:00 za † Máriu Bezákovú, 2. výročie, manžela 
           Valenta a rodičov z oboch strán
Štvrtok  – 17:00 za † Petra, zaťa Petra, súrodencov 
           a rodičov č.708
Piatok   – 17:30 za † starých rodičov z oboch strán č.223
Sobota   – 07:00 za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu Košíkovú
Nedeľa   – 08:00 za účastníkov festivalu Beniakove Chynorany
     – 10:00 za farníkov

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Príležitosť ku sviatosti
zmierenia bude každý deň pred svätou omšou. V priebehu tohto
a budúceho týždňa nahláste, prosím, v sakristii chorých
k vianočnej svätej spovedi.
piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá  spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. bude
k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do 17:30 hod,
teda do začiatku svätej omše.

Spoločná vianočná svätá spoveď bude v našej farnosti
v sobotu 16. decembra  dopoludnia od 10:30 hod. do 12:00 hod.
a popoludní od 14:00 hod. do 15:00 hod.

Budúca   nedeľa   je  prvá adventná.
Končí sa cezročné obdobie.

Na budúcu 1. adventnú nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.