2. adventná nedeľa

Litánie budú po druhej svätej omši
O 15:00 hod. bude adventný koncert
Ľudovej školy umenia.

 Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok   – Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

Streda   – Sv. Lucie, panny a mučenice

Štvrtok  – Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Piatok   – Féria

Sobota   – Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 11.12.2017 do 17.12.2017

Pondelok – 07:00 za † Petra, rodičov a starých rodičov 
           z oboch strán č. 979
Utorok   – 17:00      Poďakovanie za dožitý vek s prosbou
           o Božiu pomoc v starobe pre Martu
Streda   –  07:00 za živých a mŕtvych členov rodiny Hrabkovej 
           a Kmotorkovej
Štvrtok  – 07:00 za † Štefana Michalíka, Eleonóru a syna Jozefa
Piatok   – 18:00 za † Jozefa a Máriu Gegelových
Sobota   – 07:00 za  Božiu pomoc a zdravie Oľgy 
           a sestier s rodinami
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov                                         
     – 10:00 za † Petra Szabu

Pred svätými omšami cez celý týždeň bude príležitosť
ku sviatosti zmierenia.

V stredu popoludní  budem spovedať chorých po domoch
v časti obce Prímasské  od 14:00 hod. do 16:00 hod.

Spoločná vianočná svätá spoveď v našej farnosti bude
v sobotu 16.12.2017 dopoludnia od 10:30 hod. do 12:00 hod.
a popoludní od 14:00 hod. do 15:00 hod.

V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni.

Obsahom je:

Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova
rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
Záväzný je iba jeden deň.

Budúca   nedeľa   je  TRETIA adventná,
NEDEĽA GAUDETE.