3. adventná nedeľa

NEDEĽA GAUDETE

 Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok   – Féria

Streda   – Féria

Štvrtok  – Féria

Piatok   – Féria

Sobota   – Féria

 Poriadok a úmysly sv. omší od 18.12.2017 do 24.12.2017

Pondelok – 07:00 za † matku Melániu a starých rodičov
Utorok   – 17:00 za † Jozefínu Bakytovú manžela Jána
Streda   – 07:00 za   členov združenia Zázračnej medaily
Štvrtok  – 07:00 za † Margitu, Annu, Jozefa Furekových 
           a ich rodičov č.829
Piatok   – 14:00 za † Ignáca Marku, pohrebná
     – 18:00 za † Vilmu Košíkovú, 30. výročie
Sobota   – 07:00 za   obrátenie priateľa
     – 18:00 za † Barborku Bebjakovú, mesačná
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov
     – 24:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň
pred svätou omšou.

V sobotu  večer po svätej omši prinesú naši skauti
Betlehemské svetlo, ktoré si môžete odniesť do svojich domovov.

Budúca   nedeľa   je  štvrtá ADVENTNÁ

Končí adventné obdobie a začína vianočné obdobie.