2. nedeľa po narodení PÁNA

Krst Krista Pána
Končí sa Vianočné obdobie, začína Cezročné obdobie pred
Pôstnym obdobím.

Po tomto sviatku sa môže odložiť Betlehem, alebo ho možno ponechať
do 2. februára, prestanú sa spievať vianočné piesne a stromčeky
zostanú ako ozdoba do Hromníc.

Je aj prvá nedeľa v mesiaci a litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  Féria

Streda    –  Féria

Štvrtok   – Féria

Piatok    –  Féria

Sobota    – Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi

Poriadok a úmysly sv. omší od 8.1.2018 do 14.1.2018

Pondelok – 07:00 za † Ľubomíra Hunku
Utorok   – 17:00 za † Emíliu Klučkovú, 1. výročie, 
           rodičov a brata Emila
Streda   – 07:00 za † Jozefa Bezáka a rodičov 
           z oboch strán
     – 14:00 za † Martu Briatkovú, pohrebná
Štvrtok  – 14:30 za † Helenu Beliansku, pohrebná
Piatok   – 18:00 za † Teréziu a Vojtecha Hrapkových 
           a starých rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Valériu Révayovú, mesačná
Nedeľa   – 08:00 za † Alžbetu Šemrovú   č. 236
     – 10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok je rekolekcia kňazov nášho dekanátu v Klátovej Novej Vsi.
Svätú omšu na rekolekcii odslúžim za † Valériu, Antona
a rodičov z oboch strán.

Budúca   nedeľa   je  2. nedeľa v cezročnom období