2. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  Féria

Streda    –  sv. Antona, opáta 

Štvrtok   – Féria

Piatok    –  Féria, detská svätá omša

Sobota    – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 15.1.2018 do 21.1.2018

 Pondelok – 07:00 za † Pavla Púchovského, 8. výročie 
            a rodičov z oboch strán
Utorok    – 17:00 za † Štefana a  v rodine
Streda    – 07:00 za † Máriu Kovalíkovú, nedožitých 90.rokov
Štvrtok   – 17:00 za † Valentína, Margarétu a rodičov 
            z oboch strán
Piatok    – 18:00 za † Ľudovíta Hatalu, nedožitých 90.rokov 
            a rodičov z oboch strán
Sobota    – 07:00 za † Ignáca Marku, mesačná
Nedeľa    – 08:00 za  farníkov     
     – 10:00     Poďakovanie za 75. rokov života Pavla 
            s prosbou o Božiu pomoc a zdravie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Od 18. do 25. januára je  TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV.

Ešte je možnosť zapísať úmysly svätých omší.

Budúca   nedeľa   je  3. nedeľa v cezročnom období