3. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Vincenta, diakona a mučeníka

Utorok   – Féria

Streda   – sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok  – Obrátenie sv. Pavla, apoštola

Piatok   – sv. Timoteja a Títa, biskupov, detská svätá omša

Sobota   – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 22.1.2018 do 28.1.2018

Pondelok – 07:00 za † Petra, 25. výročie, manželku Máriu 
           a syna Petra č. 979
Utorok   – 17:00 za † Rudolfa a Máriu Kasalových 
           a rodičov z oboch strán
Streda  – 07:00 za † v rodine  Junasovej a Dankovej
Štvrtok  – 17:00 za † Teodora Hatalu, 20. výročie
Piatok   – 18:00 za † Viktora Bezáka a rodičov Augustínu 
           a Jozefa
Sobota   – 07:00      Poďakovanie Pavla za dožitých 70.rokov
           života s prosbou  o Božie požehnanie a 
           dar  zdravia
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov
     – 10:00 za † Jozefa Magdolena, 5. výročie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  4. nedeľa v cezročnom období