4. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok   – Féria

Streda   – sv. Jána Bosca, kňaza

Štvrtok  – Féria, prvý štvrtok v mesiaci, 
      Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – OBETOVANIE PÁNA - Hromnice, 
      prvý piatok v mesiaci

Sobota   – sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, 
      prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 29.1.2018 do 4.2.2018

Pondelok – 07:00 za † rodičov Bezákových, Magdolenových 
           a † deti
Utorok   – 18:00 za † Máriu, nedožitých 92 rokov, 
           Jána, Petra a Helenku
Streda   – 07:00 za † Filoménu Púchovskú,nedožitých 100.r.
Štvrtok  – 18:00 za † Jozefa Chrenku, 10. výročie
Piatok   – 18:00 za † Antona Nedasa, 10. výročie a † v rodine
Sobota   – 07:00 za † Jozefa Bakytu a rodičov
Nedeľa   – 08:00 za † Máriu Magdolenovú, mesačná
         – 10:00 za † Viktora Havaldu, mesačná

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

piatok na sviatok  OBETOVANIA  PÁNA  bude obrad požehnania sviec. Prineste si, prosím, sviece.

sobotu na spomienku svätého Blažeja, mučeníka sa bude udeľovať svätoblažejské  požehnanie hrdla so sviecami.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch, popoludní od 17:00 hod. v kostole.
piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod.
bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až
do začiatku svätej omše.

Budúca   nedeľa   je  5. nedeľa v cezročnom období