5. nedeľa v cezročnom období, prvá nedeľa v mesiaci

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Agáty, panny a mučenice

Utorok   – Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

Streda   – féria

Štvrtok  – féria

Piatok   – féria

Sobota   – Sv. Školastiky, panny

Poriadok a úmysly sv. omší od 5.2.2018 do 11.2.2018

Pondelok – 07:00 za † Františka Bezáka, č. 190
Utorok   – 18:00 za † Ľubomíra Mondoka, 1. výročie
Streda   – 07:00 za † Pavla Buláka, 1. výročie a rodičov
Štvrtok  – 18:00 za † Gabrielu a Aladára Belesových,
                      syna Petra a starých rodičov
Piatok   – 18:00 za  † rodičov Margitu a Pavla Bezákových 
            č. 604
Sobota    – 07:00 za † Kolomana a Margitu Krištofových 
            a rodičov
Nedeľa    – 08:00 za   farníkov

          – 10:00 za † Máriu Košíkovú, 1. výročie

Príležitosť   ku   sviatosti   zmierenia   bude   každý   deň
pred svätou omšou
.

Vo štvrtok dopoludnia o 10:00 hod. bude kňazská rekolekcia
kňazov nášho dekanátu v Bošanoch.

piatok bude detská svätá omša.

Budúca   nedeľa   je  6. nedeľa v cezročnom období,
25. Svetový deň chorých.
Litánie a zmierna poklona budú po druhej svätej omši.