6. nedeľa v cezročnom období

Litánie a zmierna poklona budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – féria

Utorok   – féria, končí sa prvá časť cezročného obdobia

Streda   – Popolcová streda

Štvrtok  – po Popolcovej strede, féria

Piatok   – po Popolcovej strede, féria

Sobota   – po Popolcovej strede, féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 12.02.2018 do 18.02.2018

Pondelok – 07:00 za † Margitu, Pavla a ich deti
Utorok   – 18:00 za † Štefana Nedasa, Vladimíra 
           a rodičov z oboch strán
Streda   – 18:00 za † Valentína Chrenku a rodičov č. 613
Štvrtok  – 07:00 za † Pavla Magdolena, 3. výročie, 
           a dcéru Martinku č. 952
Piatok   – 18:00 za † Jozefa Bezáka, 20.výročie 
           a manželku  Amáliu č. 952
Sobota   – 07:00 za † Rudolfa, Katarínu a Františka
Nedeľa   – 08:00   Poďakovanie za dožitých 80. rokov 
           Jolanky s prosbou o Božie požehnanie 
           a dar zdravia 
     – 10:00 za † Oľgu Bebjakovú, pohrebná  

Tento týždeň je popolcová streda. Je deň pokánia v celej Cirkvi
a zároveň prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré
sa nenahradzuje iným skutkom pokánia. Pri svätej omši bude
požehnanie popola a značenie popolom.

V pôstnom období budú každý piatok a v nedeľu pobožnosti
krížovej cesty.

V piatok bude pobožnosť krížovej cesty o 17:30 hod.

Kto  koná   pobožnosť   krížovej   cesty,   alebo   veriaci,  ktorý
sa v piatok v Pôstnom období pomodlí pred obrazom Ježiša Krista
Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať
za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Slávnosť 1. svätého príjímania v našej farnosti bude 20. mája.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou
omšou
.

Budúca   nedeľa   je  prvá pôstna.

Po svätých omšiach bude jarná zbierka na charitu.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Pobožnosť krížovej cesty v nedeľu bude o 14:30 hod.