KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 

33.  MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLÁDEŽE
Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty

Liturgický kalendár

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

UTOROK   VEĽKÉHO TÝŽDŇA       

STREDA   VEĽKÉHO TÝŽDŇA       

ŠTVRTOK  VEĽKÉHO TÝŽDŇA – ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

VEĽKÝ PIATOK SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI  PÁNA

BIELA SOBOTA

Poriadok a úmysly sv. omší od 26.3.2018 do 1.4.2018

Pondelok – 07:00 za † Lýdiu Hudecovú, pohrebná
Utorok   – 18:00 za † Pavla Lukačku, 3. výročie
Streda   – 07:00 za † Róberta Gajdoša 
Štvrtok  – 18:00 za † Margitu a Alfonza
Piatok   – 15:00      Obrady Veľkého piatku
Sobota   – 18:00 za † Jána, 30. výročie, Helenu a  †  deti
Nedeľa   – 08:00 za zdravie a Božie požehnanie pre Ondrejka
         Poďakovanie za 70. rokov života Jozefa Fureka
     – 10:00 za farníkov

Na Zelený štvrtok dopoludnia v katedrále sv. Emeráma v Nitre bude
sv. omša svätenia olejov a kňazi si obnovia svoje kňazské sľuby.

Končí pôstne obdobie – a večernou svätou omšou vo Štvrtok Pánovej
večere začína Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia.
Za  zvyčajných  podmienok možno získať úplné odpustky.

Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Na Veľký piatok dopoludnia o 9:00 hod. bude pobožnosť krížovej
cesty po dedine
a v prípade nepriaznivého počasia v kostole.
Po odpoludňajších obradoch od 15:00 hod. bude k poklone vyložená
Sviatosť Oltárna v Božom hrobe do 20:00 hod.

Na Bielu sobotu od 8:00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna
v Božom hrobe a po celý deň bude možnosť zotrvať pri Pánovom
hrobe a rozjímať o jeho utrpení a smrti.
Večer o 18:00 hod. bude slávnostná Veľkonočná vigília.

 Budúca nedeľa  je
VEĽKONOČNÁ nedeľa PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA.

Na Veľkonočnú nedeľu po svätých omšiach bude výročná
veľkonočná ofera.  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme
Raduj sa, nebies Kráľovná.