5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – féria

Utorok   – Sv. Jozefa, robotníka

Streda  – Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok  – Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok,
           Prvý štvrtok v mesiaci, 
      Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota   – féria, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 30.4.2018 do 6.5.2018

Pondelok – 07:00 za farníkov
Utorok   – 18:00 Poďakovanie za 40. rokov spoločného života 
         manželov Balážových a za zdravie pre celú 
         rodinu
Streda   – 07:00 za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu 
         Magdolenovú
Štvrtok  – 18:00 za † Agnesku a Kolomana Chudých č. 323
Piatok   – 18:00 za † Valenta, Antóniu, rodičov 
            a starých rodičov č. 663
Sobota   – 07:00 za † Štefana, Antóniu, syna Milana 
            a vnuka Petra 
Nedeľa   – 08:00 za † rehoľnú sestru Antoanetu, kňaza Štefana 
           a rodičov Magdolenových

         – 10:00 za † Ignáca Marku, pohrebná

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Oznamujem rodičom  prvoprijímajúcich detí, že v stredu popoludní
o 17:00 hod. bude v kostole nácvik piesní k prvému svätému prijímaniu
a v piatok po svätej omši bude  nácvik priebehu slávnosti v kostole.
Účasť detí je povinná.

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré neprijali sviatosť krstu
v našej farnosti, aby priniesli krstný list z tej farnosti, kde bolo dieťa pokrstené.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch, popoludní od 17:00 hod. v kostole.
piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená
Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.

Budúca   nedeľa  je  šiesta veľkonočná.