4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Po svätých omšiach bude zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

 Litánie budú po druhej svätej omši.

 Liturgický kalendár

Pondelok  –  Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

Utorok    –  Sv. Juraja, mučeníka

Streda    –  Sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  féria,  svätá omša pre deti

Sobota    –  féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 23.4.2018 do 29.4.2018

Pondelok – 07:00 za   Božiu pomoc a zdravie pre Ladislava
Utorok   – 18:00 za   farníkov
Streda   – 07:00 za   dary Ducha Svätého pre Jozefa
Štvrtok  – 18:00 za † rodičov a dcéru Cecíliu č. 106
Piatok   – 18:00 za † Valenta Danáka, 11. výročie, 
           rodičov a ich deti
Sobota   – 07:00 za † Vladimíra Fureka č. 280
Nedeľa   – 08:00 za † Helenu, nedožitých 90 rokov, č. 773
     – 10:00 za † Máriu Záhumenskú, 1. výročie

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA