3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  Féria

Streda    –  Féria

Štvrtok   –  Féria

Piatok    –  Féria

Sobota    –  Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 16.4.2018 do 22.4.2018

Pondelok – 07:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Janyho Kotulasa
Utorok   – 18:00 za † Ľubomíra Hunku, 6. výročie
Streda   – 07:00 za † Petra,  nedožitých 60. rokov
Štvrtok  – 18:00 za † Antóniu, Rudolfa a rodičov z oboch 
           strán
Piatok   – 18:00 za farníkov
Sobota   – 07:00 za Božiu pomoc a zdravie Anežky a Ľudmily
Nedeľa   – 08:00 za † matku Máriu Bezákovú a brata Jozefa

     – 10:00 Poďakovanie za 70.rokov života Anny 
         s prosbou o Božie požehnanie a dar 
         zdravia pre celú rodinu č.41

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň
pred svätou omšou.

Na Slovensku sa v dňoch 16. – 22. apríla 2018 uskutoční
Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Svätý otec
František nás v tieto dni povzbudzuje  k intenzívnej
modlitbe za nové povolania pre Cirkev.

Budúca   nedeľa   je ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ nedeľa

Po svätých omšiach bude zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.