6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Nasledujúce tri dni po šiestej Veľkonočnej nedeli sú prosebnými
dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.

Litánie budú popoludní o 15:00 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok   – Féria

Streda   – Sv. Lujzy de Marillac, rehoľníčky

Štvrtok  – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť

Piatok   – Féria, detská svätá omša

Sobota   – Sv. Pankráca, mučeníka

Poriadok a úmysly sv. omší od 7.5.2018 do 13.5.2018

Pondelok – 07:00 za   dary Ducha Svätého pre Jozefa
Utorok   – 18:00 za † Adama a Jozefínu Košíkových, 
           ich rodičov a dcéru Máriu
Streda   – 07:00 za † Máriu Mazániyovú, mesačná
Štvrtok  – 07:00 za   farníkov
     – 18:00 za † Jozefa Pauličku
Piatok   – 18:00 za † Teréziu Barboríkovú, 1. výročie 
           a manžela Aladára
Sobota   – 07:00 za † Valenta, Máriu a syna Stanislava
Nedeľa   – 08:00 za † Teréziu Komotorkovú, 2. výr. 
           a Ignáca 13. výr.    
     – 10:00 za † Agnesu Bezákovú, 1. výročie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň
pred svätou omšou
.
V máji sú každý deň pred svätou omšou mariánske
pobožnosti.

stredu  9. mája naše sestričky oslavujú sviatok
sv. Lujzy de Merillac, ich zakladateľky.

Oznamujem rodičom  prvoprijímajúcich detí, že v stredu
popoludní o 17:00 hod.
bude v kostole nácvik piesní
k prvému svätému prijímaniu a v piatok po detskej svätej
omši bude
 nácvik priebehu slávnosti v kostole.
Účasť detí je povinná. Je potrebná aj účasť jedného z rodičov.

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré neprijali
sviatosť krstu v našej farnosti, aby priniesli krstný list
z tej farnosti, kde bolo dieťa pokrstené
.

piatok začína novéna k Duchu Svätému.
Veľkonočná svieca sa uchováva pri ambone alebo pri oltári
až do slávnosti Zoslania Ducha Svätého.

Budúca   nedeľa   je 7. VEĽKONOČNÁ nedeľa.
52. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

Po svätých omšiach bude zbierka na katolícke masmédia,
zvlášť rádio LUMEN a televíziu LUX.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.