13. nedeľa v cezročnom období

prvá nedeľa v mesiaci

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, sviatok

Utorok   – Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Streda  – féria

Štvrtok  – SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, 
      slávnosť, prvý štvrtok v mesiaci, 
      Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, prvý piatok v mesiaci

Sobota   – Panny Márie v sobotu, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 2.7.2018 do 8.7.2018

Pondelok – 07:00 za   farníkov
Utorok   – 15:00 za † Jozefa Oravca, pohrebná
Streda   – 07:00 za   duše v očistci, na ktoré si 
           nikto nespomína
Štvrtok  – 08:00 za † Annu Kováčikovú, mesačná

         – 10:00 za † Milana, Silviu, Rudolfa a rodičov
Piatok   – 18:00 za † Augustína a Gabrielu Kmotorkových
            a rodičov z oboch strán č. 410
Sobota   – 07:00 za † Jozefa a Helenu Michalíkových 
           a syna Jozefa  č. 415
Nedeľa   – 08:00 za † Anastáziu, Jozefa a syna Ivana

      – 10:00      Poďakovanie za 80. rokov Antona Gajdoša 
           s prosbou o Božiu pomoc a zdravie


V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

stredu dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať chorých po domoch.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.

Budúca   nedeľa   je  14. nedeľa v cezročnom období
Litánie budú po druhej svätej omši.