Nedeľa v deň SLÁVNOSTI NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA

 Po svätých omšiach je zbierka
NA DOBROČINNÉ DIELA Svätého OTCA.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Po druhej svätej omši budú litánie.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok  –  sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

Piatok    –  sv. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 25.6.2018 do 1.7.2018

Pondelok – 07:00 za † Antona Michalíka, Augustínu 
           a † v rodine č. 539
Utorok   – 18:00 za † Viktóriu Chrenkovú, 10. výr. č.41
Streda   – 07:00 za † Zuzanu Kasalovú, pohrebná
Štvrtok  – 07:00 za † Šimona a Augustínu Bezákových a
           † v rodine Bezákovej a Markovej
Piatok   – 08:00 za   farníkov - svätú omšu bude sláviť 
           novokňaz Michal Zajac a udelí 
           novokňazské požehnanie

     – 18:00 za † Petra Szabu a Jána Jurištu
Sobota   – 07:00 za   Božiu pomoc, dar zdravia tela 
           a duše pre rodinu
Nedeľa   – 08:00 za † rodičov Dušových, Bezákových, 
           Borchových, Jakubíkových, 
           Ľubomíra a Ladislava

         – 10:00 za † Jozefa a Teréziu Mikulových

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V piatok po slávnostnej svätej omši sa pomodlíme ďakovné modlitby
na konci školského roka za všetkých učiteľov, žiakov, študentov a deti.

V piatok po večernej svätej omši budem v kancelárii farského úradu
zapisovať úmysly svätých omší na august a september.

Budúca   nedeľa   je  13. nedeľa v cezročnom období
a prvá nedeľa v mesiaci
Litánie budú popoludní o 14:30 hod.