11. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok   –  sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Piatok    –  féria

Sobota    –  Panny Márie v sobotu


Poriadok a úmysly sv. omší od 18.6.2018 do 24.6.2018

Pondelok – 07:00 za † Katarínu a Jozefa Bezákových 
           a ich rodičov č. 255
Utorok   – 15:00 za † Rudolfa Polereckého, pohrebná
Streda   – 07:00 za † Valériu a Michala Magdolenových
           a syna Milana
Štvrtok  – 07:00 za † Viktora, Annu, syna Teodora
           a rodičov z oboch strán č. 614
Piatok   – 18:00 za   Božiu pomoc a zdravie Agnesy
Sobota   – 07:00   Poďakovanie sestričkám za ich 
           obetavú prácu pre chorých

     – 17:00 za   zdravie a Božie požehnanie pre 
           60. ročných jubilantov
Nedeľa   – 08:00 za † Helenu a Antona Magdolenových č.535

     – 10:00 za † Veroniku a Antona Magdolenových, 
           Jozefa a † v rodine


Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V priebehu budúceho týždňa sa zúčastním na teologickom kurze
v Nitre, preto  v stredu a vo štvrtok bude svätá omša ráno.

Budúca   nedeľa   je
SLÁVNOSŤ NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA

Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka
NA DOBROČINNÉ DIELA Svätého Otca.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.