10. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok  –  sv. Barnabáša, apoštola

Utorok    –  féria

Streda    –  sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  féria

Sobota   –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 11.6.2018 do 17.6.2018

Pondelok – 07:00 na   úmysel pána biskupa
Utorok   – 18:00 za † Vlastu a Dezidera Hunkových
Streda   – 07:00 za   farníkov
Štvrtok  – 18:00 za † Jozefa a Máriu Krchníkových a súrodencov 
           Jozefa, Františka Jána a Vladimíra 
Piatok   – 18:00 za † Alojza 
Sobota   – 07:00 za † Teréziu Lidayovú a rodičov
Nedeľa   – 08:00 za † Jozefa Nedasa, 1. výročie, č. 210

         – 10:00 Poďakovanie za 70.rokov života Antona Magdolena
         s prosbou o Božie požehnanie a dar zdravia 
         pre celú rodinu


                                                                                                                                                  Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  11. nedeľa v cezročnom období