14. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú  po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  sv. Benedikta, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  féria

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší  od 9.7.2018 do 15.7.2018

Pondelok – 18:00 za † Valenta a Eleonóru Bezákových 
           a † v rodine
Utorok   – 07:00 za † Šimona Bezáka, manželku Máriu 
           a brata Jozefa
Streda   – 07:45 za † Silvestra a rodičov z oboch strán
Štvrtok  – 07:45 za † Margitu Markovú, nedožitých 100 rokov 
           a manžela Pavla
Piatok   – 07:00 za † Marcelu Prísľubskú, mesačná
Sobota   – 18:00 za † Antona Bezáka, 2. výročie
Nedeľa   – 08:00 za † Alojza Bezáka, 20. výročie

                  

Od  11.7. do 19.7.2018 budem čerpať riadnu dovolenku a počas mojej neprítomnosti ma bude zastupovať pán farár zo Žabokriek nad Nitrou
vdp. Andrej Guniš. Telefónny kontakt je  v sakristii.

Budúca   nedeľa   je  15. nedeľa v cezročnom období