15. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár

Pondelok – Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

Utorok   – sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, 
      hlavných patrónov našej diecézy

Streda   – féria

Štvrtok  – féria

Piatok   – féria

Sobota   – Panny Márie v sobotu


Poriadok a úmysly sv. omší od 16.7.2018 do 22.7.2018

Pondelok – 07:00 Poďakovanie za 92. rokov života Jozefa,
                 s prosbou  o Božie požehnanie a dar zdravia
Utorok   – 07:00 za † Jána Bezáka, nedožitých 70. rokov
Streda   – 07:45 za † Jozefínu Košíkovú, 10. výročie
Štvrtok  – 07:45 za † Annu, nedožitých 65. rokov, 
           Jozefa a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00 za † Antóniu Handlovskú a † v rodine
Sobota   – 18:00 za † Mariána Jankeje
Nedeľa   – 08:00 za   vypočutie prosieb jubilantky

                  

V pondelok  je 13. výročie biskupskej vysviacky Mons. Viliama Judáka,
nášho nitrianskeho diecézneho biskupa.

Do 19.7.2018  budem čerpať riadnu dovolenku a počas mojej
neprítomnosti ma bude zastupovať pán farár
zo Žabokriek nad Nitrou vdp. Andrej Guniš.
Telefónny kontakt je  v sakristii.

Budúca   nedeľa   je  16. nedeľa v cezročnom období