16. nedeľa v cezročnom období

V nedeľu ráno po svätej omši budú litánie

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
Utorok  – féria
Streda  – sv. Jakuba, apoštola, sviatok
Štvrtok – sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
Piatok  – sv. Gorazda a spoločníkov
Sobota  – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 23.7.2018 do 29.7.2018

Pondelok – 07:00 za † Jána a Sabinu Bujalkových
Utorok  – 18:00 za † Štefana Kopála, 1. výročie
Streda  – 07:00 za † Annu Chlebovú
Štvrtok – 18:00 za † Teréziu Magdolenovú, mesačná
Piatok  – 18:00 za † Teréziu Bezákovú, 3. výročie
Sobota  – 18:00 za † Valenta a Štefániu Michalíkových 
           a † ich deti
Nedeľa  – 08:00 za † Stanislava Tótha, 4. výročie 
           a rodičov z oboch strán

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Budúca nedeľa je 17. nedeľa v cezročnom období
Litánie budú po svätej omši.