17. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú v nedeľu po svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

Streda    –  sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa 
       a učiteľa Cirkvi

Štvrtok   –  féria, prvý štvrtok v mesiaci, 
       Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok    –  féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota    –  sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 30.7.2018 do 5.8.2018

Pondelok – 07:00 za † Annu Gardianovú
Utorok   – 15:00 za † Teréziu Bakytovú, pohrebná
     – 18:00 za † rodičov Jozefa, Annu a synov Jozefa, 
           Ignáca a Pavla
Streda   – 07:00 za † Jozefa Neubauera
Štvrtok  – 18:00 za † Antona Mozolu
Piatok   – 18:00 za † Máriu Beniakovú, 5. výročie
Sobota   – 18:00 za † Jozefa Bebjaka, 3. výročie 
           a dcéru Barborku
Nedeľa   – 08:00 za † Magdalénu, 3. výročie  
           a  Vendelína č. 250

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok 2. augusta  možno získať vo farských  kostoloch,
v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch
PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY.
Skutky predpísané na ich získanie sú:  nábožná návšteva kostola
spojená s modlitbou Otče náš, Verím v Boha, svätá spoveď,
sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch, popoludní od 17:00 hod. v kostole.
piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod.
bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď
až do začiatku svätej omše.

 

Budúca   nedeľa   je  18. v cezročnom období
a prvá nedeľa v mesiaci.

Litánie budú po nedeľnej svätej omši.