18. nedeľa v cezročnom období

prvá nedeľa v mesiaci.

Litánie budú po nedeľnej svätej omši.

Liturgický kalendár

 

Pondelok  –  PREMENENIE PÁNA, sviatok

Utorok    –  féria

Streda    –  sv. Dominika, kňaza

Štvrtok   –  sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej),
       panny a mučenice, Patrónky Európy

Piatok    –  sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

Sobota    –  sv. Kláry, panny

Poriadok a úmysly sv. omší od 6.8.2018 do 12.8.2018

 

Pondelok – 07:00 za † Margitu Markovú, nedožitých 100 rokov
           a manžela Pavla
Utorok   – 18:00 za † otca  Juraja Čajana, 30. výročie
Streda   – 07:00 za † kňaza Blažeja Trulíka, nedožitých 
           75. rokov
Štvrtok  – 18:00 za † Antóniu a Valenta Lukačkových
           a rodičov z oboch strán č. 373
Piatok   – 18:00 za   zdravie a Božiu pomoc
Sobota   – 18:00 za †  Šimona, Máriu a Annu č. 223
Nedeľa   – 08:00 za † Jozefa a Martu Markových 

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň
pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  19. nedeľa v cezročnom období.