19. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – féria

Utorok   – sv.Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka 

Streda  – NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Štvrtok  – féria

Piatok   – féria

Sobota   – sv. Heleny

Poriadok a úmysly sv. omší  od 13.8.2018 do 19.8.2018

Pondelok – 07:00 za † Jozefa a Máriu Magdolenových,
           synov Jozefa a Pavla č. 57
Utorok   – 07:00 za † Antona Chrenku, 1. výročie
           a rodičov z oboch strán
Streda   – 07:00 za † Rudolfa Medeka, mesačná

         – 18:00 za † Jozefa Oravca, mesačná
Štvrtok  – 07:00 za   zdravie a Božiu pomoc
Piatok   – 18:00 za † Júliusa, Alžbetu, Jozefa Uríkových
            a otca Vincenta č. 263
Sobota   – 18:00 za † Martina Masného, 5. výročie
Nedeľa   – 08:00 za † Ľudovíta a Helenu Beniakových, mesačná

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  20. nedeľa v cezročnom období.