20. nedeľa v cezročnom období.

Litánie budú po svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  sv. Bernarda, opáta a učiteľa  Cirkvi

Utorok    –  sv. PIA X., pápeža

Streda    –  Panny Márie Kráľovnej

Štvrtok   –  sv. Ruženy Limskej, panny

Piatok    –  sv. Bartolomeja, apoštola

Sobota   –  sv. Ľudovíta

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 20.8.2018 do 26.8.2018

  

Pondelok  –  18:00 za † Ignáca a Máriu Magdolenových a † deti
Utorok    – 07:00 za † Jozefa a Antóniu Mozolových, 
            Annu a Jána Chlebových 
            a starých rodičov
Streda    – 07:00 za   zdravie sestry Márie a pokoj v rodine
Štvrtok   –  07:00 za † Antóniu Kováčikovú, súrodencov 
            a rodičov
Piatok    – 18:00 za † Antona Danáka č. 190
Sobota    –  18:00 za † Ľudovíta a Ľudmilu Kovačovičovych
Nedeľa    –  08:00 Poďakovanie za 90.rokov života Márie 
          č.901

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň
pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  21. nedeľa v cezročnom období.