21. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár

Pondelok  –  sv. Moniky

Utorok    –  sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Streda    –  Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  féria

Sobota    –  Panny Márie v sobotu, prvá sobota v mesiaci


Poriadok a úmysly sv. omší od 27.8.2018 do 2.9.2018

Pondelok – 07:00 za † rodičov z oboch strán
Utorok  – 15:00 za † Petra Fábika, zádušná
     – 18:00 za † Oľgu Bezákovú, 1. výročie
Streda   – 07:00 za † Dušana Poláčeka, pohrebná
Štvrtok  – 18:00 za † Valenta a Eleonóru Terlandových, 
           ich rodičov a deti   č. 411
Piatok   – 18:00 za † Evu Bezákovú, nedožitých 80. rokov
           a † v rodine
Sobota    – 07:00 za † Milana Líšku, 11. výročie
Nedeľa    – 08:00 za † Antona Šmatláka, 8. výročie,
            syna Tonka, 11. výročie,
            rodičov Štefániu a Jozefa   

     – 10:00 za † Jána a Jozefínu Bakytových 
            a rodičov z oboch strán č. 834

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je 22. nedeľa v cezročnom období,

prvá nedeľa v mesiaci

 

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti celofarská poklona
k Sviatosti Oltárnej.

Sviatosť Oltárna bude k poklone vyložená po 1. svätej omši do 9:30 hod.
Potom o 14:00 hod., začína poklona pre deti a mládež,
o 15:00 hod. pokračuje poklonou mužov,  o 16:00 hod. poklonou žien
a záverečné požehnanie bude o 17:00 hod.