22. nedeľa v cezročnom období

Dnes popoludní je v našej farnosti celofarská poklona
k Sviatosti Oltárnej.

Sviatosť Oltárna bude k poklone vyložená po 1. svätej omši do 9:30 hod., potom od 14:00 hod., kedy začína poklona pre deti a mládež, o 15:00 hod. pokračuje poklonou mužov,  o 16:00 hod. poklonou žien a záverečné požehnanie bude o 17:00 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Utorok   – féria

Streda  – féria

Štvrtok  – féria, prvý štvrtok v mesiaci,
      deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého 
      a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, 
      prvý piatok v mesiaci

Sobota   – NARODENIE PANNY MÁRIE 
      slávnostná sv. omša pri kaplnke


Poriadok a úmysly sv. omší od 3.9.2018 do 9.9.2018

Pondelok – 07:00 za † Pavla, Jozefa, Antona Nedasových 
           a rodičov

         – 14:30 za † Oľgu Pavlejovú, zádušná
Utorok   – 07:00 za † Rudolfa a Máriu Magdolenových
Streda   – 07:00 za † Rudolfa a Máriu Jankeje, č. 869
Štvrtok  – 18:00 za † Mikuláša Prísľupského, 1. výročie
Piatok   – 18:00 za † Viliama, Máriu a rodičov Chrenkových
Sobota   – 18:00 za   farníkov
Nedeľa   – 08:00 za † Dominika, Katarínu a vnuka Miroslava

     – 10:00 za  † Jozefa Magdolena, pohrebná

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

pondelok popoludní o 14:30 hod. bude svätá omša tu v kostole a po nej
na cintoríne pohrebné obrady a pochovanie pani Oľgy Pavlejovej.

Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch a popoludní  od 17:00 hod. do 18:00 hod. bude
svätá spoveď v kostole.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude sv. spoveď v domove dôchodcov
a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude
k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď. K sviatosti
zmierenia od 16:00 hod. do 18:00 hod. pozývam zvlášť všetkých
žiakov a študentov pri príležitosti začiatku nového školského roku.

Na prvý piatok bude slávnostné VENI SANCTE na začiatok školského roku.

Budúca   nedeľa   je 23. nedeľa v cezročnom období.