23. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

 Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  Najsvätejšieho mena Panny Márie

Štvrtok   –  Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Piatok    –  POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok

Sobota    –  SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, 
       PATRÓNKY SLOVENSKA

Poriadok a úmysly sv. omší od 10.9.2018 do 16.9.2018

Pondelok – 07:00 za † Alexandra, Antóniu 
           a rodičov z oboch strán
Utorok   – 18:00 za † Melániu a Karola Kopných 
           a rodičov z oboch strán
Streda   – 07:00 za † Jozefa Paulínyho

     – 18:00 na   úmysel - páter Jozef Šuppa
Štvrtok  – 18:00 na   úmysel - páter Jozef Šuppa
Piatok   – 18:00 za   Božiu pomoc a zdravie pre celú rodinu
Sobota   – 08:00 za † Šimona a Helenu, Ferdinanda a Helenu

         – 10:00      Poďakovanie za 45. rokov spoločného
           života manželov Neubauerových,
           s prosbou o zdravie a Božie požehnanie
           do ďalších rokov
Nedeľa   – 08:00 za † Vendelína Marku, 8. výročie,  
           Máriu, 10. výročie a rodičov 
           z oboch strán č. 128

         – 10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je 24. nedeľa v cezročnom období

Po svätých omšiach bude jesenná zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.