24. nedeľa v cezročnom období

Po svätých omšiach bude jesenná zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok   –  sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla
       Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

Piatok    –  sv. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Sobota    –  sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, titul katedrály

Poriadok a úmysly sv. omší od 17.9.2018 do 23.9.2018

Pondelok – 07:00 Poďakovanie za dar zdravia a prosba 
         o duchovné dary pre rodinu
Utorok   – 18:00 Za zdravie a o Božiu pomoc pre 70. ročnú
         jubilantku  Helenu 
Streda   – 07:00 za † Vladimíra Paulínyho
Štvrtok  – 07:00 za † Annu a Pavla Markových a starých
           rodičov u oboch strán č. 47
Piatok  – 18:00 za † Annu a Jozefa Podmanických, 40.výročie
         a † v rodine č. 41
Sobota   – 07:00 za † Rudolfa, Máriu, synov Karola a Rudolfa
Nedeľa   – 08:00 za  zdravie a Božie požehnanie 
           pre 70. ročných jubilantov
     – 10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni.
Záväzný je iba jeden deň. Obsahom jesenných kántrových dní je
poďakovanie za úrodu.

Budúca   nedeľa   je 25. nedeľa v cezročnom období