25. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

 Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

Štvrtok   –  sv. Vincenta de Paul, kňaza                           

Piatok    –  féria, detská svätá omša 

Sobota    –  sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Poriadok a úmysly sv. omší od 24.9.2018 do 30.9.2018

Pondelok – 07:00 za † Margitu Bezákovú, 1. výročie, 
           rodičov a súrodencov
Utorok   – 18:00 za † sestry, švagrov a Máriu
Streda   – 07:00 za † Jozefa Paulínyiho
Štvrtok  – 18:00 za † Jozefa a Boženu Matejovičových 
           a v rodine
Piatok   – 18:00 za † Antona, Štefániu, Ľubomíra
           a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Annu Gardianovú

         – 17:00 za  Božie požehnanie a zdravie 
           pre 50.ročných jubilantov
Nedeľa   – 08:00 za † Antona Červeného, 4. výročie 
           a rodičov

         – 10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  26. nedeľa v cezročnom období.

Po svätých omšiach Vincentská rodina organizuje 12. ročník celoslovenskej verejnej zbierky „Boj proti hladu“.

Zbierku môžete podporiť kúpou medovníkového srdiečka.

Výnosy zo zbierok budú použité na zmiernenie chudoby ľudí v týchto krajinách: Haity, Honduras, Albánsko, Rusko, Ukrajina a Slovensko.