26. nedeľa v cezročnom období

Po svätých omšiach Vincentská rodina organizuje 12. ročník
celoslovenskej verejnej zbierky „Boj proti hladu“.
Zbierku môžete podporiť kúpou medovníkového srdiečka.
Výnosy zo zbierok budú použité na zmiernenie chudoby ľudí
v týchto krajinách:
Haity, Honduras, Albánsko, Rusko, Ukrajina a Slovensko.

Litánie budú po druhej svätej omši.


Liturgický kalendár

Pondelok  –  Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

Utorok    –  Svätých anjelov strážcov

Streda    –  féria

Štvrtok   –  sv. Františka Assiského, prvý štvrtok v mesiaci,
       Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok    –  Sv. Faustíny Kowalskej, panny, prvý piatok v mesiaci

Sobota    –  Panny Márie v sobotu, prvá sobota v mesiaci


Poriadok a úmysly sv. omší
od 1.10.2018 do 7.10.2018                         

Pondelok – 07:00 za † Boženu Doktorovú a  rodičov
Utorok   – 18:00 za † Jozefa Gajdoša, nedožitých 60.rokov
Streda   – 07:00 za † Valentína Chrenku,  4. výročie
Štvrtok  – 18:00 za † Annu Holbayovú,  5. výročie
Piatok   – 18:00 za † Barborku Bebjakovú, 1. výročie
Sobota   –  07:00 za  farníkov
Nedeľa   –  08:00 za † Alberta Hederu, kňaza  

         –  10:00 Poďakovanie za 60.r. života Stanislava Lidaya  
         s prosbou o Božiu pomoc a zdravie 
         pre celú rodinu

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň
pred svätou omšou.

Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch a popoludní bude sv. spoveď od 17:00 hod.
do 18:00 hod. v kostole.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude sv. spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod.
do 18:00 hod. bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna
a svätá spoveď.

V mesiaci októbri budú bývať každý deň pred svätou omšou
októbrové ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.
Na získanie odpustkov sa stanovuje: modliť sa päť desiatkov ruženca,
nábožné rozjímanie o tajomstvách a pri verejnom recitovaní treba
vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Budúca   nedeľa   je  27. nedeľa v cezročnom období
a Prvá nedeľa v mesiaci.