27. nedeľa v cezročnom období

Prvá nedeľa v mesiaci

Litánie budú popoludní o 14,00 hod.

 

Liturgický kalendár

 

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  féria, detská svätá omša

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 8.10.2018 do 14.10.2018

                     

Pondelok – 07:00 za † Vojtecha a rodičov z oboch strán
Utorok   – 18:00 za † Júliusa Košíka, rodičov a súrodencov
           č. 746
Streda   – 07:00 za † Martinku Magdolenovú, 10. výročie 
           a Pavla č. 952
Štvrtok  – 18:00 za † Oľgu Bebjakovú č. 999
Piatok   – 18:00 za † Annu Gajdošovú, 15. výročie 
           a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Teréziu Bakytovú, mesačná
Nedeľa   – 08:00 Poďakovanie za 80. rokov života 
         Viery Hanákovej, rodenej Kováčikovej 
         s prosbou o Božiu pomoc a zdravie

     – 10:00 Poďakovanie za 80. rokov života 
         Miroslava Bezáka s prosbou o Božiu pomoc 
         a zdravie pre celú rodinu

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V mesiaci októbri pokračujú každý deň pred svätou omšou októbrové
ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.

V dňoch 8. a 9. októbra, t.j. v pondelok a v utorok od 15:00 hod.
do 17:00 hod.  sa v budove starej fary uskutoční  potravinová zbierka
pre seminár v Nitre. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

piatok večer po detskej svätej omši sa budú v kancelárii farského
úradu zapisovať úmysly svätých omší na mesiac december.

Budúca   nedeľa   je  28. nedeľa v cezročnom období.