28. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

 

 Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Utorok   – féria

Streda   – sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Štvrtok  – sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Piatok   – féria, detská svätá omša

Sobota   – Panny Márie v sobotu

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 15.10.2018 do 21.10.2018                         

 

Pondelok – 07:00 za † Jozefa a Teréziu Raučinových 
           a rodičov z oboch strán 
Utorok   – 18:00 za † Máriu Havaldovú č. 529
Streda   – 07:00 Poďakovanie za 70. rokov života Eriky
         s prosbou o Božie požehnanie a dar 
         zdravia pre celú rodinu
Štvrtok  – 18:00 Poďakovanie za 70. rokov života Márie
         s prosbou o Božie požehnanie a dar zdravia
Piatok   – 18:00 za † Milana Mazániyho, 9. výročie
           a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za živých členov ružencového bratstva
Nedeľa   – 08:00 za † manžela Jozefa Bezáka
         a † otca Jozefa Bezáka č. 947

         – 10:00 Poďakovanie za 30. rokov manželského života
         Evy a Andreja s prosbou o Božie požehnanie
         a dar zdravia  pre celú rodinu

 

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V mesiaci októbri pokračujú každý deň pred svätou omšou októbrové ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.

Ďakujem všetkým darcom, ktorí prispeli  do potravinovej zbierky
pre seminár v Nitre. Pán Boh zaplať.

Budúca   nedeľa   je  29. nedeľa v cezročnom období,
misijná nedeľa.

Po svätých omšiach bude zbierka na misie.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.