29. nedeľa v cezročnom období, misijná nedeľa

Dnes po svätých omšiach je celonárodná zbierka na misie.
Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou.
Za Vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Jána Pavla II., pápeža

Utorok   – féria

Streda   – féria, výročný deň smrti emeritného nitrianskeho 
         diecézneho biskupa,kardinála 
         Jána Chryzostoma Korca, SJ (2015)

Štvrtok  – féria

Piatok   – féria, detská svätá omša

Sobota   – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 22.10.2018 do 28.10.2018

Pondelok – 07:00 za † Jozefa Rybičku, 3. výročie, 
           brata Jozefa Marku 
           a rodičov z oboch strán
Utorok   – 18:00   Poďakovanie za 85.rokov života 
           Edity Markovej č. 258
Streda   – 07:00 za † rodičov Beňačkových a ich † deti
Štvrtok  – 14:00 za † Vladimíra Čanigu, pohrebná
     – 18:00 za † Jozefa a Hedvigu Grácových
           a vnuka Andreja,1. výročie
Piatok   – 18:00 za † Jozefa Bezáka, starkého,  
           Antóniu  Bezák, babku,  
           Máriu Ivandič, rodenú Bezák, dcéru,
           Antona, Tona Bezáka, syna,  
           Ivana Ivandiča, manžela Márie Ivandič, 
           rodenej Bezák
Sobota   – 07:00 za   Božiu pomoc, zdravie a ochranu pre 
           rodinu č. 143
     – 15:00 za   Božiu pomoc pre novomanželov - sobášna
Nedeľa  – 08:00 za † Ľudovíta Chrenku, č. 562  
     – 10:00 za  farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V noci z 27. na 28. októbra sa mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.

Budúca   nedeľa   je  30. nedeľa v cezročnom období