31. nedeľa v cezročnom období

prvá nedeľa v mesiaci

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

 

Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok   – Féria

Streda   – Féria

Štvrtok  – Féria

Piatok   – Výročie posviacky Lateránskej baziliky,
      detská svätá omša

Sobota   – Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

 

Poriadok a úmysly sv. omší od  5.11.2018 do 11.11.2018                         

 

Pondelok – 07:00 za † Antona Domiana, kňaza
Utorok   – 17:00 za † Antóniu Magdolenovú, 5. výročie, č. 663 
         a † v rodine
Streda   – 07:00 za † Martina Michalíka č. 267
     – 14:00 za † Máriu Gajdošovú, pohrebná
Štvrtok  – 17:00 za † Karola Jankoviča, nedožitých 100 rokov 
           a manželku Teréziu
Piatok   – 18:00 za † Valentína a Margarétu Bezákových 
           a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Valenta Bezáka č. 540
Nedeľa   – 08:00 za † Viktora Magdolena, čestného občana
           Chynorian, nedožitých 98 rokov

     – 10:00 za    farníkov

Budúca   nedeľa   je  32. nedeľa v cezročnom období

V našej farnosti slávime hody. Slávnostná svätá omša, na ktorú
úprimne pozývam všetkých veriacich, bude o 10:00 hod.
Slávnostný kazateľ:
Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD – generálny riaditeľ Rádia Lumen

Po sv. omšiach bude výročitá hodová ofera.
Za Vaše milodary nech Vás Pán Boh štedro odmení.