32. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár

 

Pondelok – Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Utorok   – Féria

Streda   – Féria

Štvrtok  – Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi

Piatok  – Féria,  detská svätá omša

Sobota   – Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 12.11.2018 do 18.11.2018    

                    

Pondelok – 07:00 Poďakovanie za 80. rokov života Anastázie 
         s prosbou o pomoc aj naďalej
Utorok   – 17:00 za † Jozefa Lidaya, 15. výročie
Streda   – 07:00 za   farníkov
Štvrtok  – 17:00 za † Alexandra, Petra a Gabrielu Bezákových
Piatok   – 18:00 za † Jána a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Elenu Tatarkovú, 3. výročie
Nedeľa  – 08:00 za   farníkov
     – 10:00 Poďakovanie za 80. rokov života Júliusa
         s prosbou o Božie požehnanie a dar zdravia

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Bratia a sestry, ako je známe aj z médií, kresťania v Pakistane
zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresťanskú vieru.

Najnovším príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí
Asie Bibi, kresťanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala
vieru v Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom
jej rodina  bola nútená emigrovať do zahraničia.

Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od Boha
vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení a posilu v rozhodnutí
vyznávať Ježiša Krista a jeho evanjelium.

 Budúca   nedeľa   je  33. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.