33. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

 

Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok   – Výročie posviacky katedrálneho chrámu 
      sv. Emeráma v Nitre

Streda   – Obetovanie Panny Márie

Štvrtok  – Sv. Cecílie, panny a mučenice

Piatok   – Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka

Sobota   – Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov-mučeníkov

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 19.11.2018 do 25.11.2018

  

Pondelok – 07:00      na úmysel pána biskupa 
Utorok   – 14:00 za † Oľgu Chrenkovú, pohrebná
Streda   – 07:00 za † kňaza Vojtecha Kováčika a rodičov
Štvrtok  – 17:00 za † rodičov PavlaMargitu a syna Petra
Piatok   – 18:00 za † Eleonóru, rodičov  z oboch strán 
           a súrodencov
Sobota   – 07:00   Poďakovanie za 85. rokov života 
           s prosbou o Božie požehnanie pre Jaroslava
Nedeľa   – 08:00   Poďakovanie za 80. rokov života Terézie 
           s prosbou o Božie požehnanie a dar zdravia

         – 10:00 za † Pavla Hanáka, pohrebná   


Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca nedeľa je  34. nedeľa v cezročnom období
KRISTA KRÁĽA