Druhá adventná nedeľa

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár 

Pondelok – Féria

Utorok  – Féria

Streda   – Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

Štvrtok  – Sv. Lucie, panny a mučenice

Piatok   – Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Sobota   – Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 10.12.2018 do 16.12.2018

Pondelok –  07:00 na  úmysel pána biskupa
Utorok   – 17:00 za † Paulínu a Šimona Púchovských 
           a Angelu Kasalovú
Streda   – 07:00 za † Oľgu Chrenkovú, mesačná
Štvrtok  – 17:00 za † Viktora Chrenku, Margitu, 
           Jozefa a Viktóriu
Piatok   – 18:00 za † Helenu Hlaváčovú, 10. výročie 
           a manžela Jozefa
Sobota   – 07:00 za † Jozefa, Margitu, Annu Furekových 
           a ich rodičov
Nedeľa   – 08:00 za † Ignáca Marku, 1. výročie                           
     – 10:00 za   farníkov

Pred svätými omšami cez celý týždeň bude príležitosť
ku sviatosti zmierenia.

Vo štvrtok  dopoludnia  od 10:00 hod. do 12:00 hod.  budem
spovedať chorých po domoch  v časti obce Stará dedina
a v piatok  dopoludnia od 10,00 hod. do 12,00 hod.  budem
spovedať chorých po domoch  v časti obce Prímašské.

Spoločná vianočná svätá spoveď v našej farnosti
bude v sobotu 15.12.2018 dopoludnia od 10:30 hod.
do 12:00 hod.
a popoludní od 14:00 hod. do 15:00 hod.

V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni.
Obsahom je:
Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná
obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
Záväzný je iba jeden deň.

Rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov Dobrej noviny
na svätého Štefana, sa už môžu zapisovať do zoznamu
umiestneného na stolíku s Katolíckymi novinami.

Budúca   nedeľa   je  TRETIA adventná,
NEDEĽA GAUDETE.