Tretia adventná nedeľa – NEDEĽA GAUDETE

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár 

Pondelok – Féria

Utorok  – Féria

Streda   – Féria

Štvrtok  – Féria

Piatok   – Féria

Sobota   – Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 17.12.2018 do 23.12.2018

Pondelok –  07:00   Poďakovanie 80. ročných jubilantov
           za Božie požehnanie a dar zdravia
Utorok   – 17:00 za † Štefana Michalíka, Eleonóru 
           a syna Jozefa
Streda   – 07:00   Poďakovanie za dožitých 63 rokov 
           Antona a Kataríny s prosbou
           o Božie požehnanie pre celú rodinu
Štvrtok  – 17:00 za † v rodine Chrenkových a Mikulových
           č. 537
Piatok   – 18:00 za † Antona Kmotorku, nedožitých 80 rokov 
           a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Poďakovanie za 80 rokov života 
           s prosbou o Božiu pomoc pre 
           jubilantku Marcelu 
Nedeľa   – 08:00 za  farníkov
     – 10:00 za † Martu a Jozefa Markových
           a Štefana Šenkárika

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

BUDÚCA NEDEĽA JE ŠTVRTÁ ADVENTNÁ