ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok – Féria, končí adventné obdobie, začína vianočné obdobie
Utorok – NARODENIE PÁNA, slávnosť.
Po svätých omšiach bude výročitá vianočná ofera.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
Streda – SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA
Štvrtok – SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU
Piatok – SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV
Sobota – PIATY DEŇ OKTÁVY NARODENIA PÁNA
Nedeľa – PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA, sviatok

Poriadok a úmysly sv. omší od 24.12.2018 do 30.12.2018

Pondelok - 07:00      Poďakovanie za dožitý vek  s prosbou 
o Božie milosrdenstvo
- 24:00 za farníkov

Utorok - 08:00 za † Máriu Magdolenovú, 1. výročie
- 10:00 za farníkov

Streda - 08:00 za † Jozefa Magdolena, 15. výročie
- 10:00 za † Viktora

Štvrtok - 11:00 za † Poďakovanie za 70. rokov života Jána
a 35. rokov dcéry Antónie

Piatok - 18:00 za † Viktora Havaldu, 1. výročie

Sobota - 07:00 za † Jozefa, Janku a † v rodine č. 452
- 10:30 za † Oľgu Kováčikovú, pohrebná. Po sv. omši
budú pohrebné obrady a pochovanie
na cintoríne

Nedeľa - 08:00 za † Ľubomíra Hunku
- 10:00 za † Milana Magdolena, pohrebná. Po sv. omši
budú pohrebné obrady na cintoríne

V pondelok ráno pri svätej omši prinesú naši skauti Betlehemské svetlo, ktoré si môžete odniesť do svojich domovov.

V utorok na Božie narodenie popoludní o 16:00 hod. bude tu v kostole JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ a vianočné požehnanie pri jasličkách.

V stredu na sviatok sv. Štefana popoludní pôjdu koledníci Dobrej noviny do prihlásených rodín ohlasovať radostnú zvesť o narodení Ježiška.
Cez Vianočné sviatky bude kostol otvorený k návšteve Betlehema.

V sobotu o 14:00 hod. budú na cintoríne pohrebné obrady a pochovanie p. Júliusa Krčmárika.

BUDÚCA NEDEĽA JE PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA, sviatok

Na sviatok Svätej rodiny bude požehnanie rodín a obnova manželských sľubov.
Popoludní o 15:30 hod. bude v kostole vianočný koncert Dychovej hudby Chynorianka.