PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Popoludní o 15:30 hod. bude tu v kostole vianočný koncert
Dychovej hudby Chynorianka.

Liturgický kalendár

Pondelok – SIEDMY DEŇ OKTÁVY NARODENIA PÁNA, SV. SILVESTRA
Utorok – OKTÁVA NARODENIA PÁNA - NOVÝ ROK
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
Streda – sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského,
biskupov a učiteľov Cirkvi
Štvrtok – Najsvätejšieho mena Ježiš, prvý štvrtok v mesiaci,
Deň modlitieb za duchovné povolania
Piatok – Féria, prvý piatok v mesiaci
Sobota – Féria, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 31.12.2018 do 6.1.2019

Pondelok – 16:00 za   farníkov
Utorok   – 08:00 za † Máriu Hlaváčovú a rodičov z oboch strán
– 10:00 za † Agnesu Magdolenovú, pohrebná
Streda   – 07:00 za † kňaza Pavla Bezáka
Štvrtok  – 17:00 za † Jozefa Vaňu a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00 za † rodičov Peciarových, Maťavkových
a dcéru Máriu s manželom Rudolfom
Sobota   – 07:00 za † Jozefa Bezáka, nedožitých 60. r.,  č.674
Nedeľa   – 08:00 za † Teréziu a Vojtecha Hrapkových 
a starých rodičov z oboch strán
– 10:00 za členov Dychovej hudby Chynorianka

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V pondelok na Silvestra pri svätej omši v rámci homílie budú zverejnené štatistické údaje zo života farnosti a finančné hospodárenie.

Pri ďakovnej pobožnosti na starý rok pri speve hymnu „Teba Bože chválime“, možno získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

V utorok na Nový rok je aj SVETOVÝ DEŇ POKOJA.

Po svätých omšiach je novoročná výročitá ofera.

Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie s požehnaním so Sviatosťou Oltárnou budú o 15:00 hod.

Kto sa na Nový rok zúčastní na speve alebo recitovaní hymnusu „Príď Duchu Svätý tvorivý“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Tento týždeň je aj prvý piatok v mesiaci.

O 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove dôchodcov a po nej svätá omša. Po večernej svätej omši bude prvopiatkova pobožnosť.

V nedeľu pri svätých omšiach požehnám vodu, ktorú si potom môžete zobrať do svojich príbytkov a po evanjeliu ohlásim dátum VEĽKEJ NOCI.

Popoludní od 14:00 hod. budem požehnávať nové i staré domy a byty.

Záujemcov o požehnanie, prosím, nahláste v sakristii.

Budúca nedeľa je druhá po Narodení Pána,
ZJAVENIE PÁNA,
TRAJA KRÁLI 
a prvá nedeľa v mesiaci.