3. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

Utorok   – Féria

Streda   – Féria

Štvrtok  – sv. Jána Bosca, kňaza, prvý štvrtok v mesiaci,
      Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – Féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota   – OBETOVANIE PÁNA-Hromnice, prvá sobota v mesiaci

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 28.1.2019 do 3.2.2019

Pondelok – 07:00 za Božie požehnanie a zdravie pre Antona
Utorok   – 17:00 za † Štefana Kmotorku, 25. výročie
Streda   – 13:30 za † Antóniu Lukáčkovú, pohrebná
Štvrtok  – 17:00 za † Jozefa Magdolena, manželku Margitu
           a syna Jozefa č. 676
Piatok   – 18:00 za † Alfonza, Eleonóru a † v rodine
           Bezákovej a Markovej
Sobota   – 08:00 za † Máriu Košíkovú, 2. výročie
Nedeľa   – 08:00 Prosba o Božie požehnanie, pomoc 
         v chorobe a zdravie

     – 10:00 za † Antona Nedasa, brata Pavla 
           a ich rodičov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Odchod autobusu na pohreb pátra vdp. Antona Bezáka do Nitry
je 
v pondelok 28.1.2019 o 9:30 hod. z parkoviska pred Obecným
úradom 
Chynorany.

sobotu na sviatok  OBETOVANIA  PÁNA  bude obrad požehnania
sviec. Prineste si, prosím, sviece.

nedeľu sa bude udeľovať svätoblažejské  požehnanie hrdla
so sviecami
.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch, popoludní od 17:00 hod. v kostole.
piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená
Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.

Budúca nedeľa je 4. nedeľa v cezročnom období,
prvá nedeľa v mesiaci.

Po svätých omšiach bude prvonedeľná zbierka na kúrenie
v kostole.

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.