DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

ZJAVENIE PÁNA – TRAJA KRÁLI,
prvá nedeľa v mesiaci, litánie budú o 14:30 hod.
O 15:00 hod. pôjdem požehnávať prihlásené domy a byty.

Liturgický kalendár

Pondelok – Féria
Utorok  – Féria
Streda  – Féria 
Štvrtok – Féria
Piatok  – Féria 
Sobota  – Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 7.1.2019 do 13.1.2019

Pondelok – 07:00 za † Andreja Hrapku, 1. výročie
Utorok  – 17:00 Poďakovanie za 70. rokov života Evy 
         a Gabriely s prosbou o Božiu pomoc 
         a zdravie pre ich rodiny
Streda  – 07:00 za † Máriu, manžela Valenta a rodičov 
         z oboch strán
Štvrtok – 17:00 za † Stanislava, rodičov a starých rodičov
Piatok  – 18:00 Poďakovanie za 40. rokov spoločného 
         života manželov Daniely a Jána
Sobota  – 07:00 za † Melániu, matku a starých rodičov
Nedeľa  – 08:00 za † Pavlínu a Jozefa Čahojových
     – 10:00 za † Vendelína Košíka, mesačná

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok 10.1.2019 o 10:00 hod. bude rekolekcia v Bošanoch.

Budúca nedeľa je tretia po Narodení Pána
KRST KRISTA PÁNA

KONČÍ SA VIANOČNÉ OBDOBIE